Header

Sosiale medier er per dags dato på toppen av agendaen i mange bedrifter. Konsulenter prøver å finne måter bedriftene kan opparbeide seg profitt på, gjennom bruk av applikasjoner som Wikipedia, YouTube, Facebook, Second Life og Twitter. Nå er det slik at det er som regel ikke interessen som mangler – men forståelsen for begrepet “sosiale medier” og hva det egentlig betyr. Vi ønsker å oppklare i dette og vil begynne med å beskrive konseptet sosiale medier. Deretter vil vi diskutere hvordan det skiller seg fra lignende konsepter som Web 2.0 og Generated Content (brukerlaget innhold).

Sosiale medier kan grupperes inn i mer spesifikke kategorier, basert på karakteristiske fellestrekk. Vi skal se nærmere på følgende:

I tillegg til å gå nærmere inn på de ulike sosiale mediene vil vi presentere 10 bud for bedrifter som vil bruke sosiale medier. Disse er laget med tanke på at bedriftene skal kunne utnytte deres potensiale til det fulle og det hele.

Reklamer